Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Navigácia

  Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva 022018 Nájomná zmluva s DPH 28.09.2018 Igor Rohár Igor Rohár, Teplý Vrch Igor Rohár
  Zmluva 01/2018 Oprava podlahy chodby 6 888,00 s DPH 22.02.2018 22.2.2018 Základná škola s MŠ P.E.Dobšiského Teplý Vrch Mgr. Vladimír Palkovič riaditeľ
  Zmluva Zmluva o kontrolnej činnosti ihrisko MŠ 230ročne s DPH 09.02.2018 19.2.2018 Základná škola s MŠ P.E.Dobšiského Teplý Vrch Mgr. Vladimír Palkovič riaditeľ
  Zmluva 2017000077 Prenájom tlačového zariadenia 6,00 s DPH 27.11.2017 16.11.2017 Základná škola s MŠ P.E.Dobšinského Teplý Vrch Mgr. Vladimír Palkovič riaditeľ školy
  Zmluva 1133340902 pevná linka s DPH 27.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s MŠ P.E.Dobšinského Teplý Vrch Mgr. Vladimír Palkovič riaditeľ školy
  Zmluva 1/2017 Nájomná zmluva o nájme telovýchovných priestorov s DPH 15.09.2017 15.09.2017 Igor Rohár, Teplý Vrch Igor Rohár
  Zmluva 9100101454 Dodatok č. 02 l Zmluve o dodávke plynu s DPH 07.09.2017 7.9.2017 Základná škola s MŠ Teplý Vrch Mgr. Vladimír Palkovič riaditeľ školy
  Zmluva Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb s DPH 15.05.2017 VDK, s.r.o. Mgr. Vladimír Palkovič riaditeľ školy
  Zmluva 2017_MPC_ŠOV_MŠ_044 Implementácia projektových aktivít v rámci národného projektu " Škola otvorená všetkým" s DPH 30.01.2017 18.02.2017 Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava Mgr. Kamila Jandzíková, PhD. generálna riaditeľka
  Zmluva 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_110 Implementácia projektových aktivít v rámci národného projektu " Škola otvorená všetkým" s DPH 30.01.2017 18.02.2017 Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava Mgr. Kamila Jandzíková, PhD. generálna riaditeľka
  Zmluva 3/2016 Nájomná zmluva o nájme telovýchovných priestorov s DPH 15.11.2016 Igor Rohár
  Zmluva 2/2016 Nájomná zmluva o nájme telovýchovných priestorov s DPH 04.11.2016 Mgr. Hana Antalová
  Zmluva 01/2016 Nájomná zmluva o nájme telovýchovných priestorov s DPH 27.10.2016 Občianske združenie Veľký Blh Ing. Ladislav Kovacs
  Zmluva Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb s DPH 21.04.2016 VDK,s.r.o., Bystrá ZŠsMŠ P.E.Dobšinského, Teplý Vrch Mgr. Vladimír Palkovič riaditeľ
  Zmluva Exp2-2015 Služba pre projekt "Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia" 3500.- s DPH 01.12.2015 Základná škola s MŠ P.E.Dobšinského Teplý Vrch Mgr. Vladimír Palkovič riaditeľ
  Zmluva Exp1-2015 Služba pre projekt "Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia" 3500.- s DPH 01.12.2015 Základná škola s MŠ P.E.Dobšinského Teplý Vrch Mgr. Vladimír Palkovič riaditeľ
  Zmluva zmluva o poskytnutí služieb s DPH 30.06.2015 Základná škola s MŠ P.E.Dobšinského Teplý Vrch Mgr. Vladimír Palkovič riaditeľ
  Zmluva Školské ovocie s DPH 10.06.2015 HOOK, s.r.o., ZŠ s MŠ P.E.Dobšinského, Teplý Vrch
  Zmluva mandatna zmluva s DPH 10.12.2014
  Zmluva Zmluva o výpožičke, o poskytnutí služieb s DPH 30.06.2014
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/120