Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Navigácia

  Zoznam učební a kabinetov

  Názov Skratka
    IKT I
    Počítačová PC
    Telocvična T

  © aScAgenda 2019.0.1137 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.11.2018