Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Navigácia

  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Základný fotoalbum
   31. 8. 2016

   Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

  • Základný fotoalbum
   31. 8. 2016

   Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

  • Základný fotoalbum
   31. 8. 2016

   Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

  • 6. ročník
   31. 8. 2016

   Do galérie 6. ročník boli pridané fotografie.

  • Vyhodnotenie praktickej časti OČaP-u zo dňa 28. 9. 2012

    Praktická časť OČaP-u sa uskutočnila podľa priloženého organizačného zabezpečenia podujatia schváleného riaditeľom školy. Po úvodnom oboznámení žiakov a učiteľov s priebehom podujatia a dodržiavaním bezpečnostných pravidiel koordinátorom OČaP-u sa žiaci po skupinách presunuli určenými trasami pod vedením triednych učiteľov s cieľom získať skryté značenia. Po veľkej prestávke začal vedomostný kvíz. Žiaci získali body za nájdené značenia a správne odpovede z tém obsiahnutých v teoretickej časti  OČaP-u.

   Kvíz skončil s nasledovným poradím:

    

   Trieda:

   Body:

   Umiestnenie:

   V.

   7,5

   4.

   VI.

                      10

   2.

   VII.

   2,5

   5.

   VIII.

   8,5

   3.

   IX.

                       11

   1.

    

        Potom sa žiaci presunuli na jednotlivé praktické stanovištia v areáli školy.

   1. stanovište – Topografia – Z: Z. Zvarová – žiaci sa naučili a precvičili si prácu s buzolou a mapou, naučili sa orientovať  na mape. Naučili sa určovať azimut a určovať svetové strany kompasom a pomocou prírodných znakov. Úspešnosť plnenia úloh bola priemerná.

   2. stanovište – Dopravné zručnosti – Z: Ľ. Tomanová – žiaci si preverili svoje poznatky o vyhovujúcom stave bicykla, o základných dopravných značkách,  precvičili si cyklistické zručnosti prejazdom cez hojdačku a prekážku, slalomom a zastavením na značke. Cyklistické zručnosti zodpovedali veku žiakov.

   3. stanovište – Športové zručnosti – Z: R. Ľuptáková – na stanovišti hádzali žiaci granátom na cieľ z rôznych vzdialeností / mladší žiaci z kratšej vzdialenosti /. Mali 6 pokusov. Úspešnosť bola priemerná. Potom žiaci prebehli po lavičke, pri návrate s preskokom.

   4. stanovište – Zdravotné zručnosti – Z: P. Ľupták – žiaci si preverili praktické zručnosti pri zastavovaní krvácania, pri ošetrovaní zlomenín, pri poraneniach hlavy, nosa, brady, ruky. Zverené úlohy zvládli primerane.

    

   Koordinátor: Mgr. Ľuba Tomanová