Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Navigácia

  Rada školy

  Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý  vyjadruje a presadzuje verejné záujmy.

  Podľa § 2 vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z. z 3. júna 2009 sa skladá z 11 členov.

   

  P.č.

  Meno a priezvisko

  Funkcia

  Zvolený /delegovaný/ za 

  1.

  Jarmila Karaszová

  predseda

  pedagogických zamestnancov

  2.

  Mgr. Martina Švantnerová

       

  podpredseda

  pedagogických zamestnancov

  3.

  Marcela Rohárová

  člen rady školy

  Nepedagogických zamestnancov

  4.

  Borošová Dalila

  člen rady školy

  rodičov

  5.

  Iždinská Katarína

  člen rady školy

  rodičov

  6.

  Kožiaková Martina

  člen rady školy

  rodičov

  7.

  Kvaková Marcela

  člen rady školy

  rodičov

  8.

  Ing. Antalová Mária

  člen rady školy

  zriaďovateľa

  9.

  Fabová Ivana

  člen rady školy

  zriaďovateľa

  10.

  Mgr. Gembiczká Kvetoslava

  člen rady školy

  zriaďovateľa

     11.

  Sujová Zdena

  člen rady školy

  zriaďovateľa

   

   

  Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

   

  plan_2012.doc

  Plan_sk._rady.doc