Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Navigácia

    Naše aktivity

    mesiac Marec

    V mesiaci Marec prebehli na našej škole rôzne akcie zamerané na   „ Deň vody", „ Deň lesov "a iné, ale hlavne  zamerané na   „ Marec-mesiac knihy."

    V školskej knižnici prebehla výstava novo zakúpených kníh pre žiakov 1.stupňa a 2.stupňa.  Ďalej sa tu uskutočnila predajná výstava kníh a slovníkov v anglickom a nemeckom jazyku. Pre žiakov  1. až 4. ročníka +špec.tried pripravili triedni učitelia spoločnú akciu pod názvom „ Stretnutie s knihou." Toto stretnutie bolo zamerané na čítanie z kníh, recitáciu, spev.  Ďalej, v priebehu tohoto mesiaca  si deti našej školy  zhotovovali rôzne obaly na knihy, zhotovovali si vlastné knihy, navštevovali knižnicu kde si čítali rozprávky a iné knižky. V rámci triednických hodín (hlavne 2.st.) prebiehali medzi žiakmi a učiteľmi rozhovory o knihách, ktoré žiaci  čítajú alebo čítali. Uskutočnili sa besedy so žiakmi  o potrebe čítania. V školskom rozhlase sa uskutočnila relácia na tému „ Marec - mesiac knihy." 

    V rámci už spominaných dní - „ Deň vody", „ Deň lesov "  - prebehli na škole rôzne vytvarné súťaže s tematikou ochrany vody a lesov.