Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Navigácia

  Rada školy

  Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý  vyjadruje a presadzuje verejné záujmy.

  Podľa § 2 vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z. z 3. júna 2009 sa skladá z 11 členov.

   

  P.č.

  Meno a priezvisko

  Funkcia

  Zvolený /delegovaný/ za 

  1.

  Mgr.Ľuba Tomanová

  predseda

  pedagogických zamestnancov

  2.

  Bc.Jana Babicová

       

  podpredseda

  pedagogických zamestnancov

  3.

  Marcela Rohárová

  člen rady školy

  Nepedagogických zamestnancov

  4.

  Fabová Ivana

  člen rady školy

  rodičov

  5.

  Javorová Želmíra

  člen rady školy

  rodičov

  6.

  Kováčová Anna

  člen rady školy

  rodičov

  7.

  Kožiaková Martina

  člen rady školy

  rodičov

  8.

  Ing.Antalová Mária

  člen rady školy

  zriaďovateľa

  9.

  Ing.Šándor Vladimír

  člen rady školy

  zriaďovateľa

  10.

  Mgr.Gembická Kvetoslava

  člen rady školy

  zriaďovateľa

     11.

  Mgr.Hronecová Jarmila

  člen rady školy

  zriaďovateľa

   

   

  Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

   

  plan_2012.doc

  Plan_sk._rady.doc