Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Navigácia

  Zoznam učiteľov

  E-mail
   
   
  Mgr. Vladimír Palkovič VP Riaditeľ
   
   
  Ing. Jana Hronecová JH Zástupkyňa pr ZŠ
   
   
  Bc. Jana Babicová BJ Zástupkyňa pre MŠ
  Triedna učiteľka: Materská škola
   
   
  Mgr. Miroslava Bartóková BM asistentka učiteľa
   
   
  Mgr. Jozef Brigan JB Učiteľ
   
   
  Mgr. Kvetoslava Cipárová KC Triedna učiteľka: 3
  Vedie krúžok: Floorball
   
   
  Mgr. Dáša Fodorová FD Vychovávateľka
   
   
  Mgr. Dáša Fodorová DF Vychovávateľka
  Vedie krúžok: ŠKD
   
   
  Mgr. Štefan Gabčan ŠG Učiteľ
  Vedie krúžok: Učíme sa s hudbou
   
   
  Mgr. Tatiana Gecková GT sociálna pedagogička
   
   
  Ružena Giertliová GR asistentka učiteľa
   
   
  Jarmila Karasová KJ Učiteľka
   
   
  Bernadeta Kováčová KB asistentka učiteľa
   
   
  Mgr. Irena Kresnyeová IK Triedna učiteľka: 5
   
   
  Mgr. Kamila Kresnyeová KK Triedna učiteľka: 3 ŠT
  Triedna učiteľka: 9 ŠT
   
   
  Mgr. Ľubica Lörinczová LL asistentka učiteľa
   
   
  Mgr. Peter Ľupták Triedny učiteľ: 7
   
   
  Mgr. Mária Pazdúrová MP Triedna učiteľka: 2
   
   
  Mgr. Vladimír Repa VR Triedny učiteľ: 8
   
   
  Mgr. Lenka Škytová Triedna učiteľka: 1
   
   
  Mgr. Martina Švantnerová Triedna učiteľka: 4
   
   
  Mgr. Ľuba Tomanová ĽT Triedna učiteľka: 6
  Vedie krúžok: Čitateľská gramotnosť
   
   
  Bc. Adriana Tonhajzerová TA asistentka učiteľa

  © aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018