Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Navigácia

  Zoznam tried

  Názov
  3 ŠT Triedny učiteľ Mgr. Kamila Kresnyeová
  4 ŠT Triedny učiteľ Mgr. Hana Antalová
  6 ŠT Triedny učiteľ Mgr. Hana Antalová
  9 ŠT Triedny učiteľ Mgr. Kamila Kresnyeová
  Materská škola Triedny učiteľ Bc.Jana Babicová
  1 Triedny učiteľ Mgr. Lenka Škytová
  2 Triedny učiteľ Mgr. Mária Pazdúrová
  3 Triedny učiteľ Mgr. Kvetoslava Cipárová
  4 Triedny učiteľ Mgr. Martina Švantnerová
  5 Triedny učiteľ Mgr. Irena Kresnyeová
  Triedny učiteľ Mgr. Margita Šimáková
  6 Triedny učiteľ Mgr. Ľuba Tomanová
  7 Triedny učiteľ Mgr. Peter Ľupták
  8 Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Repa
  Foto
  9 Triedny učiteľ Mgr. Petra Bystrianska
  Foto

  © aScAgenda 2018.0.1083 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 31.01.2018