Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Navigácia

  Zoznam tried

  Názov
  Materská škola Triedny učiteľ Bc.Jana Babicová
  1 Triedny učiteľ Mgr. Lenka Škytová
  2 Triedny učiteľ Mgr. Mária Pazdúrová
  3 Triedny učiteľ Mgr. Kvetoslava Cipárová
  3 ŠT Triedny učiteľ Mgr. Kamila Kresnyeová
  4 Triedny učiteľ Mgr. Martina Švantnerová
  4 ŠT Triedny učiteľ Mgr. Eleonóra Benčíková
  5 Triedny učiteľ Mgr. Irena Kresnyeová
  Triedny učiteľ Mgr. Margita Šimáková
  6 Triedny učiteľ Mgr. Ľuba Tomanová
  6 ŠT Triedny učiteľ Mgr. Eleonóra Benčíková
  Triedny učiteľ Mgr. Hana Antalová
  7 Triedny učiteľ Mgr. Peter Ľupták
  8 Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Repa
  Foto
  9 Triedny učiteľ Mgr. Oľga Migrová
  Foto
  9 ŠT Triedny učiteľ Mgr. Kamila Kresnyeová

  © aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018