Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Navigácia

  Zoznam tried

  Názov
  2 a 5 ŠT Triedny učiteľ Mgr. Eleonóra Benčíková
  Materská škola Triedny učiteľ Bc.Jana Babicová
  1 Triedny učiteľ Mgr. Kamila Kresnyeová
  2 Triedny učiteľ Mgr. Lenka Škytová
  3 Triedny učiteľ Mgr. Mária Pazdúrová
  4 Triedny učiteľ Mgr. Kvetoslava Cipárová
  4 ŠT Triedny učiteľ Mgr. Martina Švantnerová
  5 Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kručková
  6 Triedny učiteľ Mgr. Irena Kresnyeová
  7 Triedny učiteľ Mgr. Ľuba Tomanová
  8 Triedny učiteľ Mgr. Peter Ľupták
  9 Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Repa
  Foto

  © aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019