Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Navigácia

  Zoznam tried

  Názov
  1 Triedny učiteľ Mgr. Mária Pazdúrová
  Materská škola Triedny učiteľ Bc.Jana Babicová
  2A Triedny učiteľ Mgr. Jana Černecká
  2B Triedny učiteľ Mgr. Kvetoslava Cipárová
  3 Triedny učiteľ Mgr. Martina Švantnerová
  3št Triedny učiteľ Mgr. Hana Antalová
  4 Triedny učiteľ Mgr. Lenka Škytová
  5 Triedny učiteľ Mgr. Ľuba Tomanová
  5št Triedny učiteľ Mgr. Hana Antalová
  6 Triedny učiteľ Mgr. Peter Ľupták
  7 Triedny učiteľ Ing. Jana Hronecová
  Foto
  8 Triedny učiteľ Mgr. Petra Bystrianska
  Foto
  8št Triedny učiteľ Mgr. Kamila Kresnyeová
  9 Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Repa
  Foto
  9št Triedny učiteľ Mgr. Kamila Kresnyeová
  Foto

  © aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.07.2017